Tajemnice CAMBAS

Tajemnice CAMBAS zajišťuje administrativní činnosti České asociace MBA škol.

Kontakt:
Ing. Eva Machková
ev.machkova@gmail.com