Členem předsednictva byl zvolen doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Dne 24. března 2022 zvolilo plénum CAMBAS do funkce člena předsednictva doc. Ing. Jiřího Koleňáka, Ph.D., MBA, LL.M., prorektora Newton University na pětileté funkční období. Panu docentovi srdečně gratulujeme!