Členství v CAMBAS

Členy CAMBAS jsou veřejné vysoké školy i soukromé vzdělávací instituce, které nabízejí akreditované programy MBA. Od roku 2016 otevřel CAMBAS možnost členství i neakreditovaným subjektům, a to nejen vzdělávacím institucím, ale například i zaměstnavatelům absolventů nebo profesním svazům. O členství v CAMBAS rozhoduje na základě písemné přihlášky předsednictvo CAMBAS. 

Členský poplatek je stanoven na 30 000 Kč/rok.

Vyplněný formulář žádosti o přijetí za člena České asociace MBA škol je třeba zaslat mailem na adresu: machkova@vse.cz

Formulář žádosti o přijetí ke stažení: Přihláška za člena CAMBAS

ČLENOVÉ CAMBAS (2022)