Diskuzní seminář k úpravě akreditačních kritérií hostila Newton University

Dne 25. listopadu 2021 proběhl na Newton University diskuzní seminář, jehož cílem byl návrh úpravy akreditačních kritérií, které budou umožňovat i akreditaci programů MBA/DBA realizovaných formou online výuky. Semináře se zúčastnili zástupci Newton University, Škoda Auto vysoká škola, UNYP, VŠE a VŠFS. Pracovní skupina připravila návrh úpravy, který bude projednán předsednictvem CAMBAS a následně proběhne hlasování na plénu CAMBAS.