Doc. Müller zvolen předsedou Akreditační komise

Akreditační komise si zvolila nového předsedu. Stal se jím doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., emeritní rektor VŠE, který v současné době působí na Katedře mezinárodního obchodu VŠE. Doc. Müller také působí jako hodnotitel při mezinárodních akreditacích EPAS EFMD. Panu docentovi srdečně blahopřejeme!