Jmenování nové předsedkyně akreditační komise CAMBAS

Novou předsedkyní akreditační komise CAMBAS byla s účinností od 3. prosince 2021 jmenována doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii Vysoké školy ekonomické v Praze. Paní předsedkyni srdečně gratulujeme!