Jmenování nových členů Akreditační komise

Předsednictvo CAMBAS jmenovalo na svém zasedání dne 12. června 2019 dva nové členy Akreditační komise CAMBAS. Akreditační komise bude posílena o prof. Ing. Jiřího Hnilicu, Ph.D., prorektora pro mezinárodní vztahy VŠE a prof. Ing. Ivana Nového, CSc., děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE.