Nové předsednictvo CAMBAS

Plénum České asociace MBA škol zvolilo na svém plenárním zasedání, které se konalo dne 23. května 2019 na VŠE, nové předsednictvo na pětileté funkční období. 

  • Předseda: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Místopředseda: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor ŠKODA AUTO Vysoká škola
  • Členové: prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  a prof. Ing. Petr Záruba, CSc., děkan Prague International Business School