Otevření přihlášek do programu MBA Informační management na Fakultě podnikatelské VUT v Brně

Od 10.6.2022 do 31.8.2022 je možné podat přihlášku do programu MBA Informační management. Přijímací pohovory se budou konat 15.9.-16.9.2022. Výuka bude zahájena 30.9.2022.

Studium je zaměřeno na charakteristiku a činnost subjektů zabývajících se návrhem a provozováním podnikových infrastruktur se specializací na propojení manažerského vzdělání, kybernetické bezpečnosti a kritické infrastruktury. Důraz je kladen na: znalostní databázi; rozvinutí strategického myšlení; rozvoj manažerských kompetencí zaměřených na analýzu a vyhodnocení různých řešení podnikových infrastruktur i výstupy praktických manažerských dovedností a schopností jejich praktické aplikace. Více informací: https://www.fp-mba.cz/