Otevření přihlášek do programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování na VŠE

Od 1. 5. do 25. 9. 2022 je možné podat přihlášku do 5. běhu programu MBARE. Cílem programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování je poskytnout účastníkům znalosti potřebné pro činnost odborníka na trhu s nemovitostmi jako jsou mikroekonomické a makroekonomické souvislosti trhu s nemovitostmi, podmínky financování a investic na trhu s nemovitostmi, a to vše na podkladě tržního oceňování nemovitostí. Účastníci se ovšem dozví i o oceňování nemovitostí podle cenových předpisů. MBARE program je zaměřený na studium v celém spektru nemovitostí v mezinárodním i českém kontextu. Ve dnech 6. 10. – 7. 10. 2022 se budou konat přijímací pohovory. Zahájení výuky je plánováno na 4. 11. 2022.