Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

MBA VUT Brno ve spolupráci s University St. Francis

Veřejná vysoká škola VUT-Brno, Fakulta podnikatelská, nabízí studium US-MBA v Brně ve spolupráci s University of St. Francis-Joliet USA. Nejbližší termín zahájení studia je 6. 9. 2019. Přihlášky jsou přijímány průběžně do počtu 18 posluchačů. Více informací: https://www.us-mba.cz

Doc. Müller zvolen předsedou Akreditační komise

Akreditační komise si zvolila nového předsedu. Stal se jím doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., emeritní rektor VŠE, který v současné době působí na Katedře mezinárodního obchodu VŠE. Doc. Müller také působí jako hodnotitel při mezinárodních akreditacích EPAS EFMD. Panu docentovi srdečně blahopřejeme!

Jmenování nových členů Akreditační komise

Předsednictvo CAMBAS jmenovalo na svém zasedání dne 12. června 2019 dva nové členy Akreditační komise CAMBAS. Akreditační komise bude posílena o prof. Ing. Jiřího Hnilicu, Ph.D., prorektora pro mezinárodní vztahy VŠE a prof. Ing. Ivana Nového, CSc., děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE.