Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Reakreditace programu MBA Vysoké školy finanční a správní

Plénum CAMBAS rozhodlo o akreditaci studijního programu MBA Vysoké školy finanční a správní na období 5 let (od 1.1. 2020 do 31.12. 2020). Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development).

Setkání absolventů MBA programu

Dne 15. 10. proběhlo setkání absolventů MBA programu ŠKODA AUTO Vysoké školy. Večerem provázel ředitel MBA programu Pavel Štrach, který v úvodu představil vývoj, přínos a budoucnost MBA programu na ŠAVŠ. Analytici České spořitelny Tomáš Kozelský, Radek Novák a Tereza Hrtúsová seznámili absolventy se současnými výzvami automobilovém průmyslu v přednášce „Quo Vadis, Automotive? New Challenges & Trends.“ Neformální část večera poskytla příležitost pro vzpomínání na studentská léta i pro výměnu zkušeností a pracovní spolupráci.

Program MBA „Management sportu“, další ročník v akademickém roce 2019/2020

Vysoká škola tělovýchovy a sportu PALESTRA s.r.o. otevírá v akademickém roce 2019/2020 další ročník MBA studia „Management sportu“.
Podrobné informace o Programu MBA – obsah jednotlivých modulů, informaci o postupu přijímacího řízení najdete na http://www.palestra.cz/mba. Přijímací řízení je otevřené do 30. 10. 2019.