Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Předsedkyně CAMBAS Hana Machková získala nejvyšší francouzské vyznamenání za zásluhy ve vzdělávání

Z rukou velvyslance Francouzské republiky v ČR Alexise Dutertre převzala  prof. Hana Machková Řád akademických palem nejvyššího stupně, Commandeur dans l´Ordre des Palmes Académiques. Státní vyznamenání za zásluhy ve vzdělání a šíření francouzské kultury uděluje francouzský předseda vlády na základě návrhu ministra školství.

Řád akademických palem (Ordre des Palmes académiques) založil v roce 1808 Napoleon Bonaparte a je tak jedním z nejstarších státních vyznamenání pro civilní osoby. Uděluje jej francouzský ministr školství osobnostem, které  významně přispívají k rozvoji vzdělanostní společnosti. Nositeli mohou být Francouzi i cizinci, kteří aktivně přispěli k šíření francouzské kultury v zahraničí. Řád má tři stupně: Rytíř (Chevalier), Důstojník (Officier), Komandér (Commandeur).

Studium programu MBA Informační management Fakulty podnikatelské VUT Brno

Studium je zaměřeno na charakteristiku a činnost subjektů zabývajících se návrhem a provozováním podnikových infrastruktur se specializací na propojení manažerského vzdělání, kybernetické bezpečnosti a kritické infrastruktury. Studium bude zahájeno v říjnu 2021. Více informací: https://www.fp-mba.cz/

 

Přihlášky do programu MBA vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 je otevřené do 30. 9. 2021. Pro přijetí do programu nejsou vypsány přijímací zkoušky. Pro akademický rok 2021/2022 je otevřena pouze kombinovaná forma studia. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku naleznete zde.