Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Studium programu MBA Informační management Fakulty podnikatelské VUT Brno

Studium je zaměřeno na charakteristiku a činnost subjektů zabývajících se návrhem a provozováním podnikových infrastruktur se specializací na propojení manažerského vzdělání, kybernetické bezpečnosti a kritické infrastruktury. Studium bude zahájeno v říjnu 2021. Více informací: https://www.fp-mba.cz/

 

Přihlášky do programu MBA vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 je otevřené do 30. 9. 2021. Pro přijetí do programu nejsou vypsány přijímací zkoušky. Pro akademický rok 2021/2022 je otevřena pouze kombinovaná forma studia. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku naleznete zde.

Uzávěrka přihlášek ke studiu v MBA programu Fakulty podnikohospodářské je 30. září 2021

Studium MBA (Master of Business Administration) na FPH VŠE je určeno manažerům, kteří se chtějí zdokonalit ve své práci a posunout se na špičkové pozice, ale i zájemcům z jiných oborů, kteří mají zájem rozšířit své vzdělání o manažerské dovednosti a poznatky z oblasti řízení firmy.

Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium)
  • minimálně 3 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn
  • prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní FPH test s následně vyššími nároky osobního pohovoru.

Formulář žádosti o přijetí ke studiu (registrační formulář).