Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Jmenování nových členů Akreditační komise

Předsednictvo CAMBAS jmenovalo na svém zasedání dne 12. června 2019 dva nové členy Akreditační komise CAMBAS. Akreditační komise bude posílena o prof. Ing. Jiřího Hnilicu, Ph.D., prorektora pro mezinárodní vztahy VŠE a prof. Ing. Ivana Nového, CSc., děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Nové předsednictvo CAMBAS

Plénum České asociace MBA škol zvolilo na svém plenárním zasedání, které se konalo dne 23. května 2019 na VŠE, nové předsednictvo na pětileté funkční období. 

  • Předseda: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Místopředseda: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor ŠKODA AUTO Vysoká škola
  • Členové: prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  a prof. Ing. Petr Záruba, CSc., děkan Prague International Business School

Poděkování prof. Ing. Milanu Malému, CSc.

Nově zvolené předsednictvo i plénum CAMBAS ocenilo přínos prof. Ing. Milana Malého, CSc. pro rozvoj manažerského vzdělání v České republice. Prof. Malý vykonával funkci předsedy sdružení po několik funkčních období a stal se vedoucí osobností, které přispěla ke koncipování studijních programů MBA a DBA v České republice. Dlouhá léta působil i jako představitel CAMBAS v mezinárodní asociaci EQUAL.