Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Členem předsednictva byl zvolen doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

Dne 24. března 2022 zvolilo plénum CAMBAS do funkce člena předsednictva doc. Ing. Jiřího Koleňáka, Ph.D., MBA, LL.M., prorektora Newton University na pětileté funkční období. Panu docentovi srdečně gratulujeme!

Plénum CAMBAS schválilo úpravu akreditačních kritérií

Úprava akreditačních kritérií umožňuje nově akreditovat i studijní programy MBA realizované distanční formou. Podmínkou je dodržení vysokého standardu kvality výuky a úroveň technického zázemí, které má vzdělávací instituce k dispozici. Úprava se netýká programů DBA. Nová akreditační kritéria vstoupila v platnost dne 24. března 2022.

Vysoká škola finanční a správní pobočkou City University of Seattle (USA)

Nový MBA program v nabídce VŠFS. Studenti mají možnost absolvovat MBA jako navazující magisterský program, který splňuje české i zahraniční akreditační požadavky, a získat plnohodnotný VŠ diplom platný celosvětově, včetně České republiky.

Studenti zároveň získají to, co od MBA studia očekávají – vědomosti a zkušenosti nezbytné pro současný svět byznisu a získání kompetencí pro zlepšení vlastního podnikání nebo kariérní růst v zaměstnání. Studium je plně v anglickém jazyce.

Přijímací řízení do programu MBA na VŠFS otevřené do září 2022 nebo do naplnění kapacity. Možnost nástupu každý trimestr, hlavní skupina startuje každoročně v říjnu.

Více informací o programu naleznete na našich webových stránkách.