Plénum CAMBAS schválilo úpravu akreditačních kritérií

Úprava akreditačních kritérií umožňuje nově akreditovat i studijní programy MBA realizované distanční formou. Podmínkou je dodržení vysokého standardu kvality výuky a úroveň technického zázemí, které má vzdělávací instituce k dispozici. Úprava se netýká programů DBA. Nová akreditační kritéria vstoupila v platnost dne 24. března 2022.