Poděkování prof. Ing. Milanu Malému, CSc.

Nově zvolené předsednictvo i plénum CAMBAS ocenilo přínos prof. Ing. Milana Malého, CSc. pro rozvoj manažerského vzdělání v České republice. Prof. Malý vykonával funkci předsedy sdružení po několik funkčních období a stal se vedoucí osobností, které přispěla ke koncipování studijních programů MBA a DBA v České republice. Dlouhá léta působil i jako představitel CAMBAS v mezinárodní asociaci EQUAL.