Přihlášky do programu MBA vysoké školy tělesné výchovy a sportu PALESTRA

Přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022 je otevřené do 30. 9. 2021. Pro přijetí do programu nejsou vypsány přijímací zkoušky. Pro akademický rok 2021/2022 je otevřena pouze kombinovaná forma studia. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky. Přihlášku naleznete zde.