Czech Management Institute - CMI

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

Czech Management Institute
Resslova 10, 120 00 Praha 2
Tel.: +420 224 920 088
Fax: +420 221 916 785
E-mail: esma@esma.cz
Další informace: www.esma.cz, www.mba-cmi.cz
Partnerská škola / Partner School: Escuela Superior de Marketing y Administración – ESMA Barcelona


Cíl školy:

Připravit absolventy vysokých škol různého zaměření na manažerskou a podnikatelskou činnost. Naučit je v rychle se měnícím prostředí komplexnímu rozhodování, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti v oblasti řešení problémů. Poskytnout budoucím leaderům pracovních týmů nejnovější vědomosti v oblasti managementu a podnikání, maximalizovat jejich tvůrčí potenciál.

Formy studia:

  • 2-letý full-time MBA program s podvečerní výukou v Praze. Výuka pro absolventy VŠ ekonomického i neekonomického směru probíhá v českém jazyce, vybrané volitelné předměty je možné studovat v angličtině nebo španělštině - www.esma.cz.
  • 2-letý full-time MBA program s podvečerní výukou v Plzni, Hradci Králové a Úsnad Labem, s výukou v českém jazyce, 2x týdně v podvečerních hodinách - www.mba-cmi.cz.
  • 2-letý distanční nebo kombinovaný program v českém jazyce se zkouškami v Plzni, Hradci Králové nebo Ústíad Labem - www.mba-cmi.cz.

Profilové předměty:

Finanční matematika, Manažerské účetnictví, Mezinárodní finance, Rétorika, Reklama, Public Relations, Management, Management organizačních struktur, Risk management, Personální management, Marketing, Marketing služeb, Marketingový výzkum, Mezinárodní marketing, Jak si založit podnik, Manažerská ekonomika, Finanční řízení, Řízení výroby, Pracovní právo, Obchodní právo, Právní formy podnikání, Coaching / Psychodiagnostika, Manažerská etika a etiketa, Kreativní management, Světové ekonomika, Globální problémy světa, Inovace a konkurenční strategie, Španělština / Ekonomická angličtina.

Ukončení studia:

  • Dvě diplomové zkoušky (Marketing Management)
  • Obhajoba diplomové práce v českém jazyce (volitelně také v anglickém nebo španělském jazyce)
  • Mezinárodně uznávané diplomy vydávané ESMA Barcelona

Požadavky na přijetí:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně
  • Znalost českého jazyka

Vedení školy:

Ředitelka programu MBA Ing. Helena Boráková, CSc.

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová