CAMBAS mění svoji strategii

Na posledním plenárním zasedání České asociace MBA škol (CAMBAS) v prvním pololetí tohoto roku došlo k významné změně strategie CAMBAS, týkající se především charakteristiky jejích členů. Poslání CAMBAS zajišťovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v ČR se nemění. Dochází však k výrazné změně strategie, jak toto poslání co nejlépe naplňovat.

Doposud byl CAMBAS relativně uzavřenou organizací, jejímiž členy mohly být pouze ty instituce, které nabízejí studium MBA (případně DBA) a jejichž studijní programy MBA (DBA) jsou akreditovány CAMBAS.

Chtěli bychom informovat širokou odbornou veřejnost a potenciální zájemce o členství v CAMBAS, že od rozhodnutí výše uvedeného plenárního zasedání se CAMBAS stává přístupným i dalším institucím, jejichž programy MBA (DBA) nejsou akreditovány CAMBAS a zároveň i všem ostatním organizacím, které jsou potenciálními zaměstnavateli absolventů studia MBA (DBA), aniž by toto studium samy nabízely.

Hlavním cílem změny dosavadní strategie z uzavřeného společenství na organizaci otevřenou všem zájemcům, jichž se problematika MBA nějak dotýká, je vytvoření těsnějších a efektivnějších vazeb CAMBAS na tyto potenciální zájemce.

U institucí, nabízejících programy MBA (DBA), které ještě nemají akreditaci CAMBAS, vytvoří jejich členství mnohem lepší předpoklady pro efektivní vzájemnou komunikaci, předávání užitečných informací např. z mezinárodních organizací, ve kterých je CAMBAS členem, ke zlepšování kvality studia, výměně zkušeností z pedagogického procesu i mezinárodních standardů, a mělo by urychlit akreditaci jejich programů CAMBASem.

Od členství organizací, zaměstnavatelů absolventů studia MBA (DBA) si CAMBAS slibuje získávání jejich bezprostředních zkušeností, jak se absolventi osvědčují v praxi, a co by se na jejich studiu mělo zlepšit nebo změnit. CAMBAS bude tyto poznatky předávat členským školám, bude i iniciátorem zapojení špičkových manažerů těchto firem přímo do výukového procesu na jednotlivých školách jako hostujících lektorů.

Na plenárním zasedání bylo rovněž rozhodnuto, aby CAMBAS akceptoval akreditaci programů MBA (DBA) těch škol, které jsou akreditovány prestižními akreditačními asociacemi AA CSB, EQUIS, AMBA a FIBAA. Přitom tyto školy mohou nebo nemusí být členy CAMBAS.

Noví zájemci o členství v CAMBAS mohou kontaktovat sekretariát CAMBAS, tajemnici paní Mgr. Jarmila Seidlová,
email: jarmilas@volny.cz mobil: +420 602 289 666

která jim sdělí veškeré náležitosti přijetí.


prof. Ing. Milan Malý, CSc.
předseda CAMBAS


ČLENSTVÍ A AKREDITACE CAMBASČLENOVÉ S JEDNÍM PROGRAMEM MBA A DBA AKREDITOVANÝM CAMBAS:
ČLENOVÉ BEZ AKREDITACE CAMBAS:

ČLENOVÉ, PODNIKY A KORPORACE, ZAMĚSTNAVATELÉ ABSOLVENTŮ:

NEČLENOVÉ CAMBAS S JINOU AKREDITACÍ AKCEPTOVANOU CAMBAS: