University of New York in Prague

Sídlo a kontaktní adresa / Address for correspondence:

University of New York in Prague
Londýnská 41, 120 00 Praha 2
Tel: +420 224 221 281, +420 224 221 261
Fax: +420 224 221 247
e-mail: mba@unyp.cz
www: www.unyp.cz

UNYP MBA program získal jako první v České republice akreditaci amerického nezávislého Mezinárodního shromáždění kolegia pro obchodní vzdělávání - International Assembly for Collegiate Business Education (www.iacbe.org).


Cíl školy:

MBA na University of New York v Praze je prestižní program akreditovaný IACBE. Studenti musí překonat velmi náročné výzvy, zároveň však získají cenné zkušenosti, jež umožňují současným i budoucím vedoucím pracovníkům firem zdokonalit si své manažerské schopnosti, které vedou k rychlému povýšení. Díky získaným teoretickým znalostem a praktickým dovednostem mají absolventi předpoklady stát se těmi nejlepšími výkonnými manažery.

Forma studia:

MBA program probíhá prezenční a víkendově-modulární formou, vždy dva víkendy v měsíci. Program se skládá z hlavních kurzů společných pro všechny obory MBA, úzce specializovaných kurzů v závislosti na vybraném oboru a projektu. UNYP nabízí studium v oboru Marketing, Finance & Banking, Project Management, Entrepreneurship, a Management. Výuka probíhá v angličtině.

Doba trvání:

18 měsíců (kurzy + 5měsíční projekt)

Požadavky na přijetí:

  • Ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářského stupně)
  • Motivační dopis
  • Dvě písemná doporučení
  • Znalost anglického jazyka
  • Minimálně tři roky praxe
  • Přijímací pohovor

Vedení školy:

Rektor:
Andreas Antonopoulos, Ph.D., MBA

Ředitel postgraduálních programů:
Carlos Gutiérrez, MIM
e-mail: cgutierrez@unyp.cz

Kontakty


Česká asociace MBA škol (CAMBAS)

Sídlo a kontaktní adresa:

Česká asociace MBA škol
José Martího 2, 162 00 Praha 6,
tel. +420 602 289 666
e-mail: info@cambas.cz
www: www.cambas.cz

Tajemnice CAMBAS: Mgr. Jarmila Seidlová