Studium programu MBA Informační management Fakulty podnikatelské VUT Brno

Studium je zaměřeno na charakteristiku a činnost subjektů zabývajících se návrhem a provozováním podnikových infrastruktur se specializací na propojení manažerského vzdělání, kybernetické bezpečnosti a kritické infrastruktury. Studium bude zahájeno v říjnu 2021. Více informací: https://www.fp-mba.cz/