Akreditace programu MBA Informační management VUT Brno, Fakulty podnikatelské

Plénum CAMBAS rozhodlo o podané žádosti Fakulty podnikatelské, VUT v Brně a uděluje akreditaci programu MBA Informační management na období pěti let, a to od 1. února 2020 do 31. ledna 2026. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD.