O CAMBAS

Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. V současné době jsou členy CAMBAS veřejné vysoké školy a soukromé vzdělávací instituce, ale sdružení je otevřeno i dalším subjektům, které by chtěly přispět ke kultivaci českého trhu celoživotního vzdělávání. 

Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. CAMBAS je členem mezinárodní asociace EQUAL, která sdružuje významné akreditační agentury působící v oblasti manažerských studijních programů. Členy EQUAL jsou například AACSB, AMBA, EFMD, FIBAA nebo GMAC.

Akreditace CAMBAS je pro zájemce o studium i zaměstnavatele zárukou kvality. Akreditace může sehrát významnou úlohu při rozhodování o tom, kterou školu a který studijní program MBA si zájemce z široké, a často nepřehledné nabídky programů MBA, zvolí. Je třeba si uvědomit, že – na rozdíl od bakalářských a navazujících magisterských studijních programů, které mohou poskytovat pouze vysoké školy se státní souhlasem – není studium typu MBA v České republice regulováno a mohou jej poskytovat i subjekty bez odpovídajícího odborného zázemí. 

Absolventi studia MBA s akreditací CAMBAS se mohou prokázat nejen titulem MBA získaným na akreditované vzdělávací instituci, ale zejména znalostmi a vědomostmi, které odpovídají mezinárodním standardům. Investicí do kvalitního vzdělání tak jednoznačně zvyšují svou konkurenceschopnost na trhu práce.