Akreditační komise CAMBAS

Členy akreditační komise jmenuje předsednictvo CAMBAS. Akreditační komisi řídí předseda, který je volen členy Akreditační komise. V současné době má akreditační komise celkem 10 členů.

  • Předseda: doc. Ing. Štěpán MÜLLER, CSc., rektor, Anglo-American University

Členové:

  • PhDr.Ing. Petr DEÁK, Ph.D, MBA , zástupce předsedy AK CAMBAS
  • William BARNARD, Ph.D., Center Director, Prague, CIEE (Council on International Educational Exchange)
  • Ing. Jan FUX, MBA, kvestor, Ostravská univerzita
  • Bc. et Mgr. Jan HEBNAR, MBA, Jednatel Sinovia Consult s.r.o.
  • prof. Ing. Jiří HNILICA, Ph.D., prorektor pro mezinárodní vztahy, Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Ing. Barbora JOUDALOVÁ, MBA, vedoucí odd.firemní spolupráce a kariérního poradenství, Univerzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta
  • prof. Ing. Ivan NOVÝ, CSc., děkan Fakulty podnikohospodářské, Vysoká škola ekonomická v Praze
  • Mgr. Lenka STEJSKALOVÁ MBA, prorektorka pro zahraniční vztahy, Škoda Auto Vysoká škola
  • doc. Ing. Václav VINŠ, CSc., rektor, Vysoká škola hotelová