Nový člen CAMBAS – Integrované vzdělávání pro pomáhající profese – IVPP s.r.o.

IVVP se stalo novým členem CAMBAS s účinností od 1. ledna 2020. IVPP se zaměřuje na vzdělávání v pomáhajících profesích. Vzdělávání je určeno zejména pro zaměstnance vězeňské služby, policie, kurátory pro dospělé, sociální pracovníky na oddělení sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační úředníky, metodiky prevence, zaměstnance ústavních zařízení pro děti a mládež či zaměstnance azylových domů. Více informací: http://www.ivpp.cz/