Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Program MBA VŠFS začíná v říjnu

Výuka probíhá v angličtině. Studium se sestává z 16 modulů. V každém měsíci student absolvuje jeden modul, který je složen z jednoho víkendového soustředění a čtyř týdnů on-line výuky. Celé studium je ukončeno simulací Capsim Capstone v rámci modulu Business Strategy.

Více informací: https://www.vsfs.cz/?id=1069-mba

MBA VUT Brno ve spolupráci s University St. Francis

Veřejná vysoká škola VUT-Brno, Fakulta podnikatelská, nabízí studium US-MBA v Brně ve spolupráci s University of St. Francis-Joliet USA. Nejbližší termín zahájení studia je 6. 9. 2019. Přihlášky jsou přijímány průběžně do počtu 18 posluchačů. Více informací: https://www.us-mba.cz

Doc. Müller zvolen předsedou Akreditační komise

Akreditační komise si zvolila nového předsedu. Stal se jím doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., emeritní rektor VŠE, který v současné době působí na Katedře mezinárodního obchodu VŠE. Doc. Müller také působí jako hodnotitel při mezinárodních akreditacích EPAS EFMD. Panu docentovi srdečně blahopřejeme!