Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Účast CAMBAS na výročním zasedání EQUAL

EQUAL je mezinárodní sdružení, jehož členy jsou zejména akreditační instituce. Dne 28. ledna 2021 se konalo formou online výroční zasedání, jehož se zúčastnili např. zástupci AACSB. EFMD, AMBA, FIBAA, francouzského sdružení IAE France a za ČR reprezentovala CAMBAS předsedkyně prof. Machková. Hlavním tématem byla současná pandemická situace a to, jakým způsobem ovlivňuje činnost akreditačních institucí.

Zasedání pléna CAMBAS

Zasedání pléna CAMBAS proběhne ve čtvrtek 21. ledna 2021 na Vysoké škole ekonomické v Praze hybridní formou. Plénum CAMBAS schvaluje výroční zprávu, rozpočet a plán práce na příští rok. Členy pléna jsou zástupci všech členů CAMBAS.

Program MBA soukromé vysoké školy Newton College získal akreditaci CAMBAS na pět let

Plénum České asociace MBA škol rozhodlo o podané žádosti soukromé vysoké školy Newton College ze dne 11. května 2020 tak, že uděluje akreditaci programu MBA „Moderní řízení podniku“ na období pěti let, a to od 1. září 2020 do 31. srpna 2025. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development). Newton College blahopřejeme!