Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Vysoká škola PRIGO je novým členem CAMBAS

Vysoká škola PRIGO  je nestátní neziskovou organizací, která má, kromě akreditací vysokoškolských studijních programů, akreditovanou téměř stovku jiných studijních programů v oblasti profesního manažerského ekonomického nebo právního vzdělávání, rekvalifikací, celoživotního učení a dalšího vzdělávání. Nabízí také program MBA Podnikání a daně v globálním prostředí. Více informací: http://www.vs-prigo.cz/.

Vysoká škola logistiky se stala členem CAMBAS

Vysoká škola logistiky o.p.s je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu. Hlavním cílem studijních programů je vychovat odborníky pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu. Vysoká škola logistiky se stala 10. členem České asociace MBA škol. Gratulujeme!

Akreditace programu MBA Informační management VUT Brno, Fakulty podnikatelské

Plénum CAMBAS rozhodlo o podané žádosti Fakulty podnikatelské, VUT v Brně a uděluje akreditaci programu MBA Informační management na období pěti let, a to od 1. února 2020 do 31. ledna 2026. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD.