Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Vysoká škola logistiky se stala členem CAMBAS

Vysoká škola logistiky o.p.s je soukromá technická vysoká škola neuniverzitního typu. Hlavním cílem studijních programů je vychovat odborníky pro konkrétní profese v logistice dopravy, služeb, cestovního ruchu a v informačním managementu. Vysoká škola logistiky se stala 10. členem České asociace MBA škol. Gratulujeme!

Akreditace programu MBA Informační management VUT Brno, Fakulty podnikatelské

Plénum CAMBAS rozhodlo o podané žádosti Fakulty podnikatelské, VUT v Brně a uděluje akreditaci programu MBA Informační management na období pěti let, a to od 1. února 2020 do 31. ledna 2026. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD.

Nový člen CAMBAS – Integrované vzdělávání pro pomáhající profese – IVPP s.r.o.

IVVP se stalo novým členem CAMBAS s účinností od 1. ledna 2020. IVPP se zaměřuje na vzdělávání v pomáhajících profesích. Vzdělávání je určeno zejména pro zaměstnance vězeňské služby, policie, kurátory pro dospělé, sociální pracovníky na oddělení sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační úředníky, metodiky prevence, zaměstnance ústavních zařízení pro děti a mládež či zaměstnance azylových domů. Více informací: http://www.ivpp.cz/