Přijímací řízení do programu MBA na VŠFS pokračuje do září 2021

Následující akademický rok 2021/2022 je poslední, kdy nabízíme studium MBA za současné ceny. Od akademického roku 2022/2023 dojde k navýšení cen pro nové uchazeče – poprvé od roku 2002!

MBA program na VŠFS probíhá ve spolupráci se City University of Seattle (U.S.A.) a je poskytován plně v anglickém jazyce. Studenti jsou intenzivně připravováni na převzetí vrcholových pozic v českých i mezinárodních podnicích nebo zesílení pozice vlastní firmy. Studijní předměty se zaměřují na soudobé výzvy, které přináší svět obchodu a podnikání.

Studijní plán si můžete přizpůsobit svým profesním cílům skrze studijní specializace: Management, Marketing, Finance.

Více informaci o programu naleznete na našich webových stránkách