Program MBA soukromé vysoké školy Newton College získal akreditaci CAMBAS na pět let

Plénum České asociace MBA škol rozhodlo o podané žádosti soukromé vysoké školy Newton College ze dne 11. května 2020 tak, že uděluje akreditaci programu MBA „Moderní řízení podniku“ na období pěti let, a to od 1. září 2020 do 31. srpna 2025. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development). Newton College blahopřejeme!