Program MBA VŠFS začíná v říjnu

Výuka probíhá v angličtině. Studium se sestává z 16 modulů. V každém měsíci student absolvuje jeden modul, který je složen z jednoho víkendového soustředění a čtyř týdnů on-line výuky. Celé studium je ukončeno simulací Capsim Capstone v rámci modulu Business Strategy.

Více informací: https://www.vsfs.cz/?id=1069-mba