Program MBARE Fakulty financí a účetnictví VŠE získal akreditaci na pět let

Plénum České asociace MBA škol rozhodlo o podané žádosti Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 12. listopadu 2020 tak, že uděluje akreditaci programu MBA „Nemovitosti a jejich oceňování“ na období pěti let, a to od 10. února 2021 do 10. února 2026. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development). Fakultě financí a účetnictví VŠE blahopřejeme!