Program US-MBA byl úspěšně reakreditován na dalších pět let

Plénum České asociace MBA škol rozhodlo o podané žádosti Fakulty podnikatelské VUT Brno tak, že uděluje akreditaci programu US-MBA na období pěti let, a to od 1. května 2021 do 30. dubna 2026. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development). Srdečně blahopřejeme!