Zasedání pléna CAMBAS

Zasedání pléna CAMBAS proběhne ve čtvrtek 21. ledna 2021 na Vysoké škole ekonomické v Praze hybridní formou. Plénum CAMBAS schvaluje výroční zprávu, rozpočet a plán práce na příští rok. Členy pléna jsou zástupci všech členů CAMBAS.