Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Zasedání pléna CAMBAS

Zasedání pléna CAMBAS proběhne ve čtvrtek 21. ledna 2021 na Vysoké škole ekonomické v Praze hybridní formou. Plénum CAMBAS schvaluje výroční zprávu, rozpočet a plán práce na příští rok. Členy pléna jsou zástupci všech členů CAMBAS.

Program MBA soukromé vysoké školy Newton College získal akreditaci CAMBAS na pět let

Plénum České asociace MBA škol rozhodlo o podané žádosti soukromé vysoké školy Newton College ze dne 11. května 2020 tak, že uděluje akreditaci programu MBA „Moderní řízení podniku“ na období pěti let, a to od 1. září 2020 do 31. srpna 2025. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development). Newton College blahopřejeme!

MBA Informační management se specializací Management podnikové infrastruktury Fakulty podnikatelské VUT Brno zahajuje výuku v říjnu 2020

Studium je zaměřeno na charakteristiku a činnost subjektů zabývajících se návrhem a provozováním podnikových infrastruktur se specializací na propojení manažerského vzdělání, kybernetické bezpečnosti a kritické infrastruktury. Důraz je kladen na: znalostní databázi; rozvinutí strategického myšlení; rozvoj manažerských kompetencí zaměřených na analýzu a vyhodnocení různých řešení podnikových infrastruktur i výstupy praktických manažerských dovedností a schopností jejich praktické aplikace. Více informací: https://www.fp-mba.cz/