Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Nový člen CAMBAS – Integrované vzdělávání pro pomáhající profese – IVPP s.r.o.

IVVP se stalo novým členem CAMBAS s účinností od 1. ledna 2020. IVPP se zaměřuje na vzdělávání v pomáhajících profesích. Vzdělávání je určeno zejména pro zaměstnance vězeňské služby, policie, kurátory pro dospělé, sociální pracovníky na oddělení sociálně právní ochrany dětí, probační a mediační úředníky, metodiky prevence, zaměstnance ústavních zařízení pro děti a mládež či zaměstnance azylových domů. Více informací: http://www.ivpp.cz/

Uzávěrka přihlášek do MBA programu ŠKODA AUTO Vysoké školy je 14.2.2020

ŠKODA AUTO Vysoká škola zahájila příjem přihlášek do dalšího ročníku MBA programu. Termín pro podání přihlášek je do 14. 2. 2020. Termín zahájení MBA studia je 27. 3. 2020. Formulář přihlášky a detailní informace o MBA studiu jsou k dispozici na stránce https://www.savs.cz/uchazeci/mba-studium

Reakreditace programu MBA Francouzsko-českého institutu řízení při VŠE

Plénum CAMBAS rozhodlo o akreditaci studijního programu MBA_Master Management et Administration des Entreprises Vysoké školy ekonomické v Praze, Francouzsko-českého institutu řízení, na období 5 let (od 1.1. 2020 do 31.12. 2020). Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol.