Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Program MBA soukromé vysoké školy Newton College získal akreditaci CAMBAS na pět let

Plénum České asociace MBA škol rozhodlo o podané žádosti soukromé vysoké školy Newton College ze dne 11. května 2020 tak, že uděluje akreditaci programu MBA „Moderní řízení podniku“ na období pěti let, a to od 1. září 2020 do 31. srpna 2025. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development). Newton College blahopřejeme!

MBA Informační management se specializací Management podnikové infrastruktury Fakulty podnikatelské VUT Brno zahajuje výuku v říjnu 2020

Studium je zaměřeno na charakteristiku a činnost subjektů zabývajících se návrhem a provozováním podnikových infrastruktur se specializací na propojení manažerského vzdělání, kybernetické bezpečnosti a kritické infrastruktury. Důraz je kladen na: znalostní databázi; rozvinutí strategického myšlení; rozvoj manažerských kompetencí zaměřených na analýzu a vyhodnocení různých řešení podnikových infrastruktur i výstupy praktických manažerských dovedností a schopností jejich praktické aplikace. Více informací: https://www.fp-mba.cz/

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA přijímá přihlášky do MBA programu „Management sportu“ do 31. 10. 2020

Pro akademický 2020/2021 rok jsou připraveny dvě studijní skupiny: „Veřejné finance ve sportu“ (obsah výuky je výrazněji zaměřen na poskytovatele a příjemce veřejných peněz, etické a legislativní aspekty, CSR ve sportu, výstavbu a financování sportovních zařízení, rozpočty sportovních akcí „Sportovní kluby“ (hlavní důraz bude kladem na fungování sportovních klubů, organizační struktury a finanční řízení sportovních klubů, nové trendy v marketingu ve vztahu k fungování sportovních klubů, sport a „new digital word“, sportovní klub a sponzoring, krizovou komunikaci, CSR sportovních klubů). Více na https://vstvs.palestra.cz/course/mba-management-sportu/