Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

MBA Informační management se specializací Management podnikové infrastruktury Fakulty podnikatelské VUT Brno zahajuje výuku v říjnu 2020

Studium je zaměřeno na charakteristiku a činnost subjektů zabývajících se návrhem a provozováním podnikových infrastruktur se specializací na propojení manažerského vzdělání, kybernetické bezpečnosti a kritické infrastruktury. Důraz je kladen na: znalostní databázi; rozvinutí strategického myšlení; rozvoj manažerských kompetencí zaměřených na analýzu a vyhodnocení různých řešení podnikových infrastruktur i výstupy praktických manažerských dovedností a schopností jejich praktické aplikace. Více informací: https://www.fp-mba.cz/

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA přijímá přihlášky do MBA programu „Management sportu“ do 31. 10. 2020

Pro akademický 2020/2021 rok jsou připraveny dvě studijní skupiny: „Veřejné finance ve sportu“ (obsah výuky je výrazněji zaměřen na poskytovatele a příjemce veřejných peněz, etické a legislativní aspekty, CSR ve sportu, výstavbu a financování sportovních zařízení, rozpočty sportovních akcí „Sportovní kluby“ (hlavní důraz bude kladem na fungování sportovních klubů, organizační struktury a finanční řízení sportovních klubů, nové trendy v marketingu ve vztahu k fungování sportovních klubů, sport a „new digital word“, sportovní klub a sponzoring, krizovou komunikaci, CSR sportovních klubů). Více na https://vstvs.palestra.cz/course/mba-management-sportu/

Francouzský program MBA_MAE na VŠE uzavírá 2.kolo přihlášek 31. srpna 2020

Studijní program MBA-Master Management et Administration des Entreprises je program typu double degree. Posluchači absolvováním studia získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň francouzský státní diplom Master 2_MAE. Vzdělávání je zajištěno ve spolupráci s francouzskými vysokými školami iaelyon, School of Management a IAE Paris, Sorbonne Business School.

Více informací: Francouzsko-český institut řízení

Přihlášky se podávají elektronicky: https://iftg.vse.cz/mba_mae/elektronicka-prihlaska/