Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Jmenování nové předsedkyně akreditační komise CAMBAS

Novou předsedkyní akreditační komise CAMBAS byla s účinností od 3. prosince 2021 jmenována doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii Vysoké školy ekonomické v Praze. Paní předsedkyni srdečně gratulujeme!

Diskuzní seminář k úpravě akreditačních kritérií hostila Newton University

Dne 25. listopadu 2021 proběhl na Newton University diskuzní seminář, jehož cílem byl návrh úpravy akreditačních kritérií, které budou umožňovat i akreditaci programů MBA/DBA realizovaných formou online výuky. Semináře se zúčastnili zástupci Newton University, Škoda Auto vysoká škola, UNYP, VŠE a VŠFS. Pracovní skupina připravila návrh úpravy, který bude projednán předsednictvem CAMBAS a následně proběhne hlasování na plénu CAMBAS.

Předsedkyně CAMBAS Hana Machková získala nejvyšší francouzské vyznamenání za zásluhy ve vzdělávání

Z rukou velvyslance Francouzské republiky v ČR Alexise Dutertre převzala  prof. Hana Machková Řád akademických palem nejvyššího stupně, Commandeur dans l´Ordre des Palmes Académiques. Státní vyznamenání za zásluhy ve vzdělání a šíření francouzské kultury uděluje francouzský předseda vlády na základě návrhu ministra školství.

Řád akademických palem (Ordre des Palmes académiques) založil v roce 1808 Napoleon Bonaparte a je tak jedním z nejstarších státních vyznamenání pro civilní osoby. Uděluje jej francouzský ministr školství osobnostem, které  významně přispívají k rozvoji vzdělanostní společnosti. Nositeli mohou být Francouzi i cizinci, kteří aktivně přispěli k šíření francouzské kultury v zahraničí. Řád má tři stupně: Rytíř (Chevalier), Důstojník (Officier), Komandér (Commandeur).