Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

VUT v Brně ve spolupráci s University of St. Francis v USA nabízí slevu na školném

Výuka českých i amerických modulů programu US-MBA probíhá fyzicky na Fakultě podnikatelské VUT v Brně, která je hlavním organizátorem studia a dlouholetým partnerem University of St. Francis. Nejbližší datum zahájení 23. 9. 2022. Nyní SLEVA 20.000 Kč při přihlášení do 15. 2. 2022. Přípravný kurz Business English je plánován na 18. – 21. 8. a 25. – 28. 8. 2022.

Jmenování nové předsedkyně akreditační komise CAMBAS

Novou předsedkyní akreditační komise CAMBAS byla s účinností od 3. prosince 2021 jmenována doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., prorektorka pro strategii Vysoké školy ekonomické v Praze. Paní předsedkyni srdečně gratulujeme!

Diskuzní seminář k úpravě akreditačních kritérií hostila Newton University

Dne 25. listopadu 2021 proběhl na Newton University diskuzní seminář, jehož cílem byl návrh úpravy akreditačních kritérií, které budou umožňovat i akreditaci programů MBA/DBA realizovaných formou online výuky. Semináře se zúčastnili zástupci Newton University, Škoda Auto vysoká škola, UNYP, VŠE a VŠFS. Pracovní skupina připravila návrh úpravy, který bude projednán předsednictvem CAMBAS a následně proběhne hlasování na plénu CAMBAS.