Předsednictvo CAMBAS

Činnost CAMBAS řídí čtyřčlenné předsednictvo, které bylo pro období 2019 – 2024 zvoleno plénem v květnu 2019.

 

prof. Ing. Hana Machková, CSc.

předsedkyně
rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze

doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.

místopředseda
rektor ŠKODA AUTO Vysoká škola

prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D.

člen předsednictva
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

doc. Ing. Jiří Koleňák, Ph.D., MBA, LL.M.

člen předsednictva

Newton University