Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Doc. Müller zvolen předsedou Akreditační komise

Akreditační komise si zvolila nového předsedu. Stal se jím doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., emeritní rektor VŠE, který v současné době působí na Katedře mezinárodního obchodu VŠE. Doc. Müller také působí jako hodnotitel při mezinárodních akreditacích EPAS EFMD. Panu docentovi srdečně blahopřejeme!

Jmenování nových členů Akreditační komise

Předsednictvo CAMBAS jmenovalo na svém zasedání dne 12. června 2019 dva nové členy Akreditační komise CAMBAS. Akreditační komise bude posílena o prof. Ing. Jiřího Hnilicu, Ph.D., prorektora pro mezinárodní vztahy VŠE a prof. Ing. Ivana Nového, CSc., děkana Fakulty podnikohospodářské VŠE.

Nové předsednictvo CAMBAS

Plénum České asociace MBA škol zvolilo na svém plenárním zasedání, které se konalo dne 23. května 2019 na VŠE, nové předsednictvo na pětileté funkční období. 

  • Předseda: prof. Ing. Hana Machková, CSc., rektorka Vysoké školy ekonomické v Praze
  • Místopředseda: doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc., rektor ŠKODA AUTO Vysoká škola
  • Členové: prof. Ing. Martin Macháček, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava  a prof. Ing. Petr Záruba, CSc., děkan Prague International Business School