Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA přijímá přihlášky do MBA programu „Management sportu“ do 31. 10. 2020

Pro akademický 2020/2021 rok jsou připraveny dvě studijní skupiny: „Veřejné finance ve sportu“ (obsah výuky je výrazněji zaměřen na poskytovatele a příjemce veřejných peněz, etické a legislativní aspekty, CSR ve sportu, výstavbu a financování sportovních zařízení, rozpočty sportovních akcí „Sportovní kluby“ (hlavní důraz bude kladem na fungování sportovních klubů, organizační struktury a finanční řízení sportovních klubů, nové trendy v marketingu ve vztahu k fungování sportovních klubů, sport a „new digital word“, sportovní klub a sponzoring, krizovou komunikaci, CSR sportovních klubů). Více na https://vstvs.palestra.cz/course/mba-management-sportu/

Francouzský program MBA_MAE na VŠE uzavírá 2.kolo přihlášek 31. srpna 2020

Studijní program MBA-Master Management et Administration des Entreprises je program typu double degree. Posluchači absolvováním studia získávají diplom MBA Vysoké školy ekonomické v Praze a zároveň francouzský státní diplom Master 2_MAE. Vzdělávání je zajištěno ve spolupráci s francouzskými vysokými školami iaelyon, School of Management a IAE Paris, Sorbonne Business School.

Více informací: Francouzsko-český institut řízení

Přihlášky se podávají elektronicky: https://iftg.vse.cz/mba_mae/elektronicka-prihlaska/

Uzávěrka přihlášek do programu MBA Fakulty podnikohospodářské (ISBM) Vysoké školy ekonomické v Praze je prodloužena do 30.6. 2020

ISBM, který působí na VŠE ,klade na své budoucí studenty vysoké a pro lokální trh nadstandardní požadavky, pokud jde o úroveň logického myšlení, jazykových znalostí a komunikačních dovedností. Tyto nároky zajistí budoucím posluchačům vysoce efektivní výuku. Pro přijetí uchazeče ke studiu MBA je nutné splňovat následující podmínky:

  • ukončené vysokoškolské vzdělání (alespoň bakalářské studium)
  • minimálně 3 roky praxe v zodpovědné funkci po ukončení studia, každý další rok je zohledněn
  • prokázaná znalost anglického jazyka alespoň na úrovni B2 – např. TOEFL, IELTS, případně interní ISBM test s následně vyššími nároky osobního pohovoru.