Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Poděkování prof. Ing. Milanu Malému, CSc.

Nově zvolené předsednictvo i plénum CAMBAS ocenilo přínos prof. Ing. Milana Malého, CSc. pro rozvoj manažerského vzdělání v České republice. Prof. Malý vykonával funkci předsedy sdružení po několik funkčních období a stal se vedoucí osobností, které přispěla ke koncipování studijních programů MBA a DBA v České republice. Dlouhá léta působil i jako představitel CAMBAS v mezinárodní asociaci EQUAL.