Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Program US-MBA byl úspěšně reakreditován na dalších pět let

Plénum České asociace MBA škol rozhodlo o podané žádosti Fakulty podnikatelské VUT Brno tak, že uděluje akreditaci programu US-MBA na období pěti let, a to od 1. května 2021 do 30. dubna 2026. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development). Srdečně blahopřejeme!

Přijímací řízení do programu MBA na VŠFS pokračuje do září 2021

Následující akademický rok 2021/2022 je poslední, kdy nabízíme studium MBA za současné ceny. Od akademického roku 2022/2023 dojde k navýšení cen pro nové uchazeče – poprvé od roku 2002!

MBA program na VŠFS probíhá ve spolupráci se City University of Seattle (U.S.A.) a je poskytován plně v anglickém jazyce. Studenti jsou intenzivně připravováni na převzetí vrcholových pozic v českých i mezinárodních podnicích nebo zesílení pozice vlastní firmy. Studijní předměty se zaměřují na soudobé výzvy, které přináší svět obchodu a podnikání.

Studijní plán si můžete přizpůsobit svým profesním cílům skrze studijní specializace: Management, Marketing, Finance.

Více informaci o programu naleznete na našich webových stránkách

Od 1. 5. do 26. 9. 2021 bude možné podat přihlášku do 4. běhu programu MBARE na VŠE

Požadované předpoklady a podmínky pro přijetí ke studiu v programu MBA Nemovitosti a jejich oceňování na Fakultě financí a účetnictví jsou následující:

Úspěšné absolvování alespoň bakalářského studia nebo studia jiného mezinárodně uznávaného studijního programu s titulem MBA – uchazeč doloží nejvyšší dosažené vzdělání kopií vysokoškolského diplomu; minimálně 1 rok praxe v oboru nemovitostí – uchazeč doloží strukturovaný profesní životopis; prokázání znalosti anglického jazyka; vypracování případové studie a úspěšné absolvování přijímacího pohovoru; zaplacení ceny za studium programu MBA.