Česká asociace MBA škol (CAMBAS) působí v České republice již od roku 1998. Jedná se o zájmové sdružení právnických osob, které si klade za cíl podporovat kvalitu studijních programů MBA a přispět k rozvoji této světově uznávané formy celoživotního vzdělávání v České republice. Hlavní aktivitou CAMBAS je akreditace studijních programů MBA podle mezinárodně uznávaných standardů. Více...

AKTUALITY

Den otevřených dveří Francouzsko-českého programu MBA Master Management et Administration des Entreprises se koná online dne 9. března od 17,00

Program MBA Master Management et Administration des Entreprises má formu double degree (polovina výuky probíhá ve francouzštině, polovina v češtině ). Absolventi získávají diplom MBA VŠE a diplom Master 2 Université Jean Moulin Lyon 3, iealyon, School of Management). Den otevřených dveří se uskuteční v úterý 9.3.2021 od 17:00 formou online přes aplikaci Zoom. Případní zájemci se mohou připojit po kliknutí na následující odkaz: https://us02web.zoom.us/j/85624338170?pwd=Wmx2SXZTYlQ5QlRDY1FSVEVGTWhLdz09

 

Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA byla jmenována členkou Akreditační komise CAMBAS

S účinnosti od 15. února 2021 byla jmenována členkou Akreditační komise CAMBAS hlavní analytička a vedoucí oddělení analýz Hospodářské komory ČR Ing. Karina Kubelková, Ph.D., MBA. Gratulujeme!!!

Program MBARE Fakulty financí a účetnictví VŠE získal akreditaci na pět let

Plénum České asociace MBA škol rozhodlo o podané žádosti Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ze dne 12. listopadu 2020 tak, že uděluje akreditaci programu MBA „Nemovitosti a jejich oceňování“ na období pěti let, a to od 10. února 2021 do 10. února 2026. Žádost byla posouzena akreditační komisí CAMBAS na základě Kritérií akreditací programů MBA České asociace MBA škol, které odpovídají mezinárodně uznávaným standardům a vycházejí ze zásad EFMD (European Foundation for Management Development). Fakultě financí a účetnictví VŠE blahopřejeme!