Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA přijímá přihlášky do MBA programu „Management sportu“ do 31. 10. 2020

Pro akademický 2020/2021 rok jsou připraveny dvě studijní skupiny: „Veřejné finance ve sportu“ (obsah výuky je výrazněji zaměřen na poskytovatele a příjemce veřejných peněz, etické a legislativní aspekty, CSR ve sportu, výstavbu a financování sportovních zařízení, rozpočty sportovních akcí „Sportovní kluby“ (hlavní důraz bude kladem na fungování sportovních klubů, organizační struktury a finanční řízení sportovních klubů, nové trendy v marketingu ve vztahu k fungování sportovních klubů, sport a „new digital word“, sportovní klub a sponzoring, krizovou komunikaci, CSR sportovních klubů). Více na https://vstvs.palestra.cz/course/mba-management-sportu/